Απολυτίκιο Εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ψάλλει ο Γεώργιος Αλβανός