Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

Οι εγγραφές ξεκινησαν στο Γραφείο του Ιερού Ναού μας και στον π.Στυλιανο Χαρπαντιδη 6937-363695 , υπάρχει κ αναλυτικά όλο το Προσκύνημα σε πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες.

Σας περιμένουμε ολους με χαρα σε αυτο το Μεγαλο Προσκύνημα στο Όνειρο Ζωής του Καθε Χριστιανου Ορθοδόξου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

13254285_1160999497265464_2903028311476625010_n

Κυριακή Των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, έτι δε Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου

Χριστῷ φέρουσιν αἱ Μαθήτριαι μύρα,
ἐγὼ δὲ ταύταις ὕμνον, ὡς μύρον, φέρω.

Βιογραφία
Μυροφόρες είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν το Κύριο μαζί με τη Μητέρα του, έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μύρα το σώμα του Κυρίου. Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν κι’ έλαβαν από το Πιλάτο το δεσποτικό σώμα, το κατέβασαν από το σταυρό, το περιέβαλαν σε σινδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο κι’ έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου, παρευρίσκονταν θεωρώντας κατά τον ευαγγελιστή Μάρκο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που καθόταν απέναντι του τάφου. Άλλη Μαρία εννοούσε οπωσδήποτε τη Θεομήτορα. Δεν παρευρισκόταν μόνο αυτές, αλλά και πολλές άλλες γυναίκες όπως αναφέρει και ο Λουκάς.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β΄.
Ὀ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, σινδόνι καθαρὰ εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ, κηδεύσας ἀπέθετο· ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ταῖς μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια· Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος· ἀλλὰ κραυγάσατε· Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄ Κανόνας πίστεως.
(Ἀπολυτίκιον Νικοδήμου Μυροφόρου)
Χριστὸν τὸν Κύριον ἐν νυχτὶ ἐπεσκέψατο, ἀναγέννησιν ἄνωθεν ἐκδιδαχθεὶς ἐμαθήτευσεν, ὡς κεκρυμμένος ἀπόστολος. Εὐθαρσῶς διεφώνει πρὸς φαρισαίους καὶ γραμματεῖς, τὸν Σωτῆρα διώκοντας. Ὃν νεκρὸν καθεῖλεν ἐκ τοῦ Σταυροῦ, μῦρα τῇ ταφῇ ἐνεγκών, Νικόδημος ὁ ἔνθερμος.

Κοντάκιον
Ἦχος β΄.
Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν θρῆνον τῆς προμήτορος Εὔας κατέπαυσας, τῇ Ἀναστάσει Σου Χριστὲ ὁ Θεός· τοῖς Ἀποστόλοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν ἐπέταξας· ὁ Σωτὴρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.

 

Πηγή saint.gr

 

KyriakiMyroforon02[1]

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ

13254285_1160999497265464_2903028311476625010_n

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ  ΑΔΕΡΦΟΙ   ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ

Είμαι  στην  ευχάριστη  εση  να σας  ενημερώσω  πως  το μεγάλο όνειρο  ζωής μας το Προσκυνηματικό Ταξίδι  μας στην Αγία Γη θα πραγματοποιηθεί  τελικά τον μήνα  Σεπτέμβριο του  2016

οι ημερομηνίες είναι οι εξής :  24/9/2016  έως  2/10/2016

με τιμή  συμμετοχής στα 1000  ευρώ ανά άτομο .

Οι εγγραφές  έχουν  ξεκινησει  για πληροφορίες  και εγγραφές θα απευθύνεστε στο Γραφείο  του Ιερού  μας  Ναού  και στον π.Στυλιανό  Χαρπαντίδη .

Πιστεύω  πως αυτό  το ταξίδι  πρέπει να το κάνουμε  όλοι μας  τουλάχιστον μια  φορά  στην ζωή μας και να δούμε , να ζήσουμε  και να βιώσουμε , όλα αυτά που πέρασε ,έζησε και όπου περπάτησε ο Κύριος μας .

ο καιρός έφτασε αδερφοί μου σας ΠΡΟΣΚΑΛΏ και σας  ΑΝΑΜΈΝΩ με μεγάλη χαρά .

με αγάπη   Αναστάντος  Χριστού

π.Στυλιανός  Χαρπαντίδης .

 

ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ ………

Με  Ιερή  κατάνυξη και συναισθήματα  χαρμολύπης ,  τελέσθηκε  στον Ιερό μας  Ναό η Πρώτη  Ανάσταση και ακούσαμε όλοι μαζί  με μεγάλη χαρά το

 

ΑΝΑΣΤΑ  Ο  ΘΕΟΣ ………

 

προσμένοντας  τώρα  το Πανάγιο  Φως από την Αγία Γη .