Εννοώ την ημέραν εκείνην πλ β’. … π. Χρήστος Κάνουλας

Ψαλλει ο Ιεροδιακονος του Καθεδρικού νας βαου και πνευματικός μας αδερφός π χρηστος κανουλας