Το Τροπάριο της Κασσιανής

Ψαλλόμενο από τον Ιερολογιότατο διάκονο του Καθεδρικού μας Ναού της Μητροπόλεως μας, Χρήστο Κάνουλα

“Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή,
την σήν αισθομένη Θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν,
οδυρομένη μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει.
Οίμοι! λέγουσα, οτι νύξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας,
ζοφώδης τε και ασέληνος ερως της αμαρτίας. Συνέχεια ανάγνωσης Το Τροπάριο της Κασσιανής