βίος του Οσίου πατρός Ευδοκίμου του Βατοπαιδινού

Υπήρξε ανώνυμος αδελφός της μονής Βατοπαιδίου. Τα ιερά λείψανά του βρέθηκαν κατά μία επισκευή του παλαιού κοιμητηρίου, εκπέμποντας άρρητη ευωδία. Το σκήνωμα του οσίου βρέθηκε σε στάση προσευχής, με σταυρωμένα τα χέρια. Είχε στο στήθος μία εικόνα της Παναγίας, που δείχνει ότι αυτόβουλα είχε φθάσει εκεί, προβλέποντας το τέλος του και μη θέλοντας από   ταπείνωση να τιμάται. Δίκαια και έξυπνα οι θαυμάζοντες συμμοναστές του τον ονόμασαν Ευδόκιμο, γιατί έζησε ευδοκίμως και ευδόκησε ο Θεός να βρεθούν τα τίμια λείψανά του, τα οποία έκαναν θαύματα και μεταφέρθηκαν στο Καθολικό της μονής στις 5 Οκτωβρίου 1840.

Για τον όσιο αυτόν ο διακριτικός Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης (+1929) γράφει: «Προς ένδειξιν της αληθείας αναγκάζομαι διά την πολλήν Σας αγάπην να εξιστορή­σω συνοπτικώς ολίγα τινά εκ της καθόλου βιογραφίας του Αγίου Ευδοκίμου. Εγώ, ως γνωρίζετε καλώς, ο ταπεινός υποφαινόμενος προ τριακονταετίας εχρημάτισα εις την Ιεράν Μονήν του Βατοπαιδίου, οπότε εμελέτησα αρκούντως την βιογραφίαν του Αγίου. Επίσης ήκουσα τις αφηγήσεις ευυπολήπτων προσώπων, άτινα ευρέθησαν κατά την ανακομιδήν του λειψάνου του Αγίου Ευδοκίμου, ήτις εγένετο κατά το 1840. Ήσαν δε οι αυτόπται ούτοι, ο Ιάκωβος ο Σιμιτζής, ο Γρηγοράκης ο ψάλτης και ο Διακο-Δανιήλ εξ΄Ιερισσού, οίτινες μοι διηγούντο πολλάκις τα της εν λόγω ανακομιδής. Τότε παρήσαν και τρεις Αρχιερείς, ο πρώην Βάρνης Ιωσήφ, ο Αδριανουπόλεως (Γρηγόριος) και ο Χρύσανθος (πρώην) Σμύρνης, όστις λαβών τον λόγον είπεν ενώπιον του συσσωρευθέντος λαού:

«Πατέρες και αδελφοί, ενταύθα δεν πρέπει να υπάρχη ενδοιασμός περί της αγιότητος του Αγίου, διότι ούτος προϊδών τον θάνατον αυτού και φεύγων την δόξαν των ανθρώπων, ελθών ενταύθα παρέδωκε το πνεύμα και η άπειρος ευωδία του αγίου αυτού λειψάνου καταμαρτυρεί την τούτου αγιότητα. Και επειδή αγνοούμεν την ονομασίαν του, διά τούτο ας τον αποκαλέσωμεν Ευδόκιμον, καθ’ όσον δι’ ευδοκίας Θεού ευρέθη το άγιον Λείψανόν του.

»Ούτως αυθημερόν συνετάχθη η ακολουθία του και γενομένης ολονυκτίου αγρυπνίας κατ’ εκείνην την εσπέραν ήρχισαν τα θαύματα. Και πρώτον εθεράπευσε γηραιόν τινά Μοναχόν εκ Κουλτού, όστις επί πενταετίαν ήτο παράλυτος και αυθωρεί εγένετο υγιής. Επίσης και ο Ιατρός της Μονής των Ιβήρων Γρηγόριος, πάσχων τους οφθαλμούς, επικαλεσθείς τον Άγιον είπεν: “Εάν με κάμης υγιή, αμέσως θα κάμω αργυράν θήκην διά να τεθώσι τα άγιά σου Λείψανα”. Και κατά την νύκτα εκείνην εμφανισθείς ο Άγιος τον εθεράπευσε, και ήδη καταφαίνεται εν τη αργυρά θήκη το όνομα του διαληφθέντος Γρηγορίου»: «Το δ’ ηργύρωσε Γαβριήλ σεμνόν Κάρη. Ευδόκιμον ευρών των πόνων ακέστορα».

Η μνήμη του τελείται πανηγυρικά στις 5 Οκτωβρίου. Ο υμνογράφος Γέρων Γεράσιμος Μικραγιαννίτης στη συμπλήρωση της Ακολουθίας στους Οσίους Αγιορείτες Πατέρες, τον αναφέρει στη δ’ ώδή: «Συν θείω Ευδοκίμω ου η εύρεσις πάντας, των αγίων λειψάνων κατ΄ηύφρανε». Ωραία εικόνα του σώζεται στη μονή, έργο του γνωστού αγιογράφου ιερομονάχου Μακαρίου Γαλατσάνου: «Δι’ εξόδων του οσιωτάτου κυρίου Γαβριήλ Ιατρού Βατοπαιδινού του εκ Ναούσης μωμβ’» (1852). Τα περι του βίου του οσίου Ευδοκίμου αναφέρονται και σε χειρόγραφο του ιεροδιακόνου Μελετίου Βατοπαιδινού, το οποίο καταλήγει: «Πας όστις επικαλεσθή τον Άγιον μετά πίστεως ας μη αμφιβάλλη διά την εκπλήρωσιν της αιτήσεως, αρκεί μόνον να αιτή από τον Άγιον δίκαια και αγαθά, ου ταις ικεσίαις και ημείς των συμβαινόντων ρυσθείημεν, και Βασιλείας ουρανίου αξιωθείημεν».

ας έχουμε όλοι μας την Αγία του ευχή και μακάρι να μπορέσουμε να ομοιάσουμε τον Άγιο Ευδόκιμο στην ταπείνωση του .

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

                    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Κάθε Κυριακή πρωί Θ.Λειτουργία ώρα 7.00 – 10.00 πμ

Κάθε απόγευμα απόδειπνο & Χαιρετισμοί  Θεοτόκου : ώρα 6.30 μμ

Κάθε Τετάρτη απόγευμα ώρα 6.30μμ –  Παράκληση στην Παναγία

Κάθε Παρασκευή απόγευμα ώρα 6.30 μμ –  Παράκληση στον Αγ.Πολύκαρποπροσκύνηση Ιερού Λειψάνου

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ

26 Οκτωβρίου – Πέμπτη  πρωί Θ.Λειτουργία(εορτή Αγ.Δημητρίου ) ώρα 7.30 πμ

28 Οκτωβρίου – Σάββατο πρωί Θ.Λειτουργία- Δοξολογία ωρα 7.30πμ ( εορτή Αγίας Σκέπης – Εθνική εορτή ).

 

 

ακολουθία του Αγιασμού για τα θυρανοίξια του πολιτικού γραφείου της παράταξης πού ανήκει ο κ.Λάζαρος Kυρίζογλου.

Ο πατήρ Στυλιανός Χαρπαντίδης χθές το βράδυ Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 μετά από τους χαιρετισμούς προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού που έγιναν στον Ιερό ναο μας
, βρέθηκε στην πλατεία της Μενεμένης, μετά από την ευγενική πρόσκληση πού του έκανε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης κ. Lazaros Kirizoglou και μαζί με τον πατέρα Άγγελο από το ναό της Αγίας Παρασκευής τέλεσαν την ακολουθία του Αγιασμού για τα θυρανοίξια του πολιτικού γραφείου της παράταξης πού ανήκει ο κύριος Λάζαρος κυρίζογλου.
Ο πατήρ Στυλιανός και ο πατήρ Άγγελος στο τέλος του αγιασμού ευχήθηκαν Καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους καθώς η Χάρις του Θεού και οι πρεσβείες του Αγίου Πολυκάρπου αλλά και της Αγίας Παρασκευής να τους επισκιάζουν να τους ευλογουν και να τους φωτίζουν για το καλό της περιοχής και του τόπου μας.
 
 
 
 
 
 
 
Προβολή στατιστικών
Απήχηση δημοσίευσης 415
 
 
Όλες οι αντιδράσεις:

Xristina Xristofidou, Kostas Kourmpetis και 29 ακόμη

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ – ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Πολυκάρπου Μενεμένης με αφορμή την έξοδο της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας απο το Αγίον Ορος και απο την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου ,όπου και φυλάσεται , θα πραγματοποιήσει ένα Ιερό Προσκύνημα – Εκδρομή για να πάρουμε την ευλογία της .

το Σάββατο 30/9/2023 στις 7.00πμ 

τιμή συμμετοχής : 15 ευρώ . 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

                —-

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023

 

κάθε Κυριακή πρωί ώρα:7.00πμ Όρθρος & θ. λειτουργία

 

Κάθε απόγευμα ώρα:6.30μμ Απόδειπνο & Χαιρετισμούς της Παναγίας

 

Κάθε Τετάρτη απόγευμα ώρα 6.30μμ Παράκληση στην Παναγία

 

Κάθε Παρασκευή απόγευμα ώρα 6.30μμ Παράκληση στον Άγιο Πολύκαρπο

 

1/9/23 Παρασκευή πρωί ώρα 9.30πμ Αγιασμός για τον νέο μήνα.

 

8/9/23 Παρασκευή πρωί ώρα 7.30πμ Θεία Λειτουργία (εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου)

 

13/9/23 Τετάρτη Βράδυ Ιερά Αγρυπνία ώρα 9.00μμ (Εορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού).

 

14/9/23 Πέμπτη απόγευμα ώρα 6.30μμ ( Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού )

 

23/9/23 Σάββατο πρωί ώρα 7.30πμ Θεία Λειτουργία – Τρισάγια ( εορτή  Αγίας Πολυξένης & Ξανθίππης).

                                 —————————–

Στις 30 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο πρωί & ώρα 7.00πμ ο Ιερός Ναός του Αγίου Πολυκάρπου Μενεμένης θα διοργανώσει Προσκύνημα στην Κοζάνη με αφορμή της Έλευσης της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας. Τιμή συμμετοχής 15€

Εορτή της Κοιμήσεως της θεοτόκου στον Ναό μας

Εορταστικε και φέτος η Μεγάλη εορτή της Κοιμήσεωες της Θεοτόκου στον Ιερό νάο μας το Πάσχα του Καλοκαιριού όπως συνηθίζεται να λέγεται απο τον Λαό μας .
την παραμονή της εορτής τελέσαμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής και στο τέλος μετά και απο την περιφορά του σώματος της Παναγίας μας ο πατήρ Στυλιανός μαζί μεντους Ιεροψάλτες & όλους τους Πιστούς κατά το Ιεροσολύμων έψαλαν τα εγκώμια προς τιμήν της παναγίας μας .

Ας κρατήσουμε όπως ανάφερε ο πάτερ Στυλιανός καλά στην καρδία μας αυτό που λεεί και το απολυτίκιον της εορτής πως η Παναγία και μήτέρα του Θεού μας τον κόσμο δεν τον εγκατέλειψε με την κοιμησή της .

Χρόνια πολλά – Πολύκαρπα – ευλογημένα

ακολουθεί βίντεο & φωτογταφικό υλικό

Εορτή της Πεντηκοστής στον ναό μας 2023

“Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε… ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν.”
Κυριακή της Πεντηκοστής στην Ενορία μας.
Με λαμπρότητα εορτάστηκε η γεννέθλιος ημέρα της Εκκλησιας μας στον Ιερό ναό μας
Σήμερα Κυριακή της Πεντηκοστής τελέστηκε ο Ορθρος & η Θεία Λειτεορτής στο τέλος της οποίας ο πατήρ Στυλιανός & πριν απο τον εσπερινό της γονυκλησίας τίμησε ένα απο τα ιδρυτικά μέλλη του ναόυ, στα πρώτα δυσκολα χρόνια τον κ.Μπέλλη Χρήστο ακολουθεί οπικοακουστικό υλικόΙερά Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως Άγιος Πολύκαρπος Μενεμένης Θεσσαλονίκης