Κυρηγμα π. Στυλιανου Χαρπαντιδη, Κυριακη Ε’ Νηστειων, Ευαγγελισμος της Θεοτοκου.

Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α’ (1) 24-38

Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε,
λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. Συνέχεια ανάγνωσης Κυρηγμα π. Στυλιανου Χαρπαντιδη, Κυριακη Ε’ Νηστειων, Ευαγγελισμος της Θεοτοκου.