Ομιλία π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή του Παραλύτου, 29/4/2018

Ευαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 29 Ἀπριλίου 2018, τοῦ Παραλύτου (Ἰωάν. ε΄ 1-15):

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη ῾Εβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε Συνέχεια ανάγνωσης Ομιλία π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή του Παραλύτου, 29/4/2018

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018

Κάθε Κυριακή πρωί Θ.Λ ώρα : 7.15π.μ – 10.30π.μ

Θειες Λειτουργίες και Ιερές Ακολουθίες
1/5 Τρίτη πρωί ώρα: 8.30π.μ (Αγιασμός του Μήνα )

15/5 Τρίτη Απόγευμα ώρα :9.00π.μ (Ιερά Αγρυπνία επί της Αποδόσεως της Εορτής του Πάσχα )

16/5 Τετάρτη Απόγευμα ώρα :6.30μ.μ (Θ΄ του Πάσχα και εν συνεχεία ο εσπερινός της Εορτής της Αναλήψεως )

21/5 Δευτέρα πρωί Θ.Λ ώρα: 7.30π.μ (Εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης )

25/5 Παρασκευή Απόγευμα ώρα :6.30μ.μ (Εσπερινός και Τρισάγια για το (Β) Ψυχοσάββατο)

28/5 Δευτέρα πρωί Θ.Λ ώρα: 7.30π.μ (Εορτή Αγίου Πνεύματος )

Με Αγάπη Χριστού
Οικονόμος π.Στυλιανός Χαρπαντίδης

ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 22/4/2018

Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΕ'(15) 43-47
ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ.
ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε·
καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ.
καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος

Βιογραφία
Ο λαοφιλής Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος γεννήθηκε περίπου το 275 μ.Χ. στην Καππαδοκία, από γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του, μάλιστα, πέθανε μαρτυρικά για το Χριστό όταν ο Γεώργιος ήταν δέκα χρονών. Η μητέρα του τότε τον πήρε μαζί της στην πατρίδα της την Παλαιστίνη, όπου είχε και τα κτήματα της. Όταν έγινε 18 χρονών, στρατεύθηκε στο ρωμαϊκό στρατό. Αν και νέος στην ηλικία, διεκπεραίωνε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις τέλεια. Όλοι τον θαύμαζαν για το παράστημα του. Γι’ αυτό, γρήγορα τον προήγαγαν σε ανώτερα αξιώματα και του έδωσαν τον τίτλο του κόμη και ο Διοκλητιανός τον εκτιμούσε πολύ. Συνέχεια ανάγνωσης Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος

Ι.Ν.ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ 2018

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Άρχισε σήμερα η Ανθοέκθεση στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου Μενεμένης.

Επισκεφθείτε την έκθεση και αποκτήστε διάφορα φυτά και άνθη, για να διακοσμήσετε την αυλή ή το μπαλκόνι σας, αλλά και να συνεισφέρετε στο σημαντικό έργο του ναού. Συνέχεια ανάγνωσης Ι.Ν.ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ 2018

Το Τροπάριο της Κασσιανής

Ψαλλόμενο από τον Ιερολογιότατο διάκονο του Καθεδρικού μας Ναού της Μητροπόλεως μας, Χρήστο Κάνουλα

“Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή,
την σήν αισθομένη Θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν,
οδυρομένη μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει.
Οίμοι! λέγουσα, οτι νύξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας,
ζοφώδης τε και ασέληνος ερως της αμαρτίας. Συνέχεια ανάγνωσης Το Τροπάριο της Κασσιανής