Ήχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στην αγάπη σας ότι λόγω  των νέων δεδομένων με την κατάσταση του Covid 19 και μετά από εντολή του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας ,τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής :

κατά τον μήνα Νοέμβριο οι Ιερές Ακολουθίες& η Θεία Λειτουργία στον Ιερό ναό μας, θα γίνονται από τις 7.00 π.μ έως τις 8.30π.μ. ο Ιερός Ναός μας θα παραμένει ανοιχτός από τις 7.00 π,μ έως τις 11.00π.μ κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. εντός του Ιερού ναού θα μπορούν να εκκλησιάζονται μόνον 9 Άτομα .

Στον ναό μας θα υπάρχει ,Αντίδωρο και  οι πιστοί θα μπορούν να προσέρχονται  για κατ ιδίαν προσευχή ,όσοι επιθυμούν να λάβουν το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, θα μπορούν έως της 10.00π.μ ,για μνημόσυνα ή οτιδήποτε άλλο θα επικοινωνείτε προσωπικά με τον π.Στυλιανό .

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΥΡΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΝΑ

Υπομονή – Πίστη – Προσευχή και πάρα  πολύ Αληθινή Μετάνοια αδερφοί μου

Κήρυγμα π. Στυλιανού Χαρπαντίδη, Κυριακή της Τυρινής, 10/3/2019

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 14-21

᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι·
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Απονομή τιμητικής πλακέτας

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί

Σήμερα που η εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την σύλληψη από την Αγία Άννα της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου, και καθώς συμπληρώνονται τα 10 χρόνια λειτουργίας του Ιερού μας ναού του Αγίου Πολυκάρπου, μετά από πρόταση του προέδρου του εκκλησιαστικού Συμβουλίου,πατρός Στυλιανού Χαρπαντίδη και έγκριση αυτού, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και πριν από το δι’ ευχών, ο πατήρ Στυλιανός μέσα σε κλίμα χαράς  και συγκινήσεως τίμησε δυο συνεργάτες του Ιερού Ναού μας, τους κυρίους Αναστάσιο Στανκίδη & Σταύρο Κινηρόπουλο, απονέμοντας τους μία τιμητική πλακέτα για την αφιλοκερδή πολυετή παρουσία τους καθώς και για τη διακονία τους στο μας ναό.

Ευχόμεθα εις τον Κύριο με τις πρεσβείες του Αγίου Πολυκάρπου η Χάρις του Θεού να τους επισκιάζει να τους ενισχύει και να τους ενδυναμώνει για να μπορούν να προσφέρουν τη διακονία τους στον αμπελώνα του Κυρίου, όποτε αυτό χρειαστεί.

Ο Κόσμος ανταπέδωσε αναφωνώντας  “Άξιοι”.