Απόδειπνο με Χαιρετισμούς της Παναγίας

Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τιμά ακόμη έναν Προφήτη τον Ζαχαρία Βίος Ἁγίου Προφήτου Ζαχαρίου τοῦ πατρὸς τοῦ Προδρόμου - Αγιορείτικα

Θεῖον δι’ ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ Ζαχαρίας,
Ὥσπερ τις ἀμνὸς σφάττεται ναοῦ μέσον.
Πέμπτῃ Ζαχαρίαν δαπέδῳ σφάξαν παρὰ νηοῦ.