Αγιος Ιωαννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Εορτάζει στις 13 Νοεμβρίου εκάστου έτους.


Ιερά Λείψανα: 
Η Κάρα με αδιάφθορο το αριστερό αυτί βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
Η δεξιά του Αγίου βρίσκεται αδιάφθορη στη Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους.
Δύο τμήματα της αριστεράς του Αγίου βρίσκονται στη Μονή Μεγ. Λαύρας Αγίου Όρους και ένα τμήμα της στη Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων.

Συνέχεια ανάγνωσης Αγιος Ιωαννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως