Αγιος Ματθαιος. Αποστολος και Ευαγγελιστης.

Ημερομηνία εορτής: 16 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

«Σῴζεις, Ἰησοῦ καὶ τελώνας· σοὶ χάρις».
Οὕτω βοᾷ Ματθαῖος ἐκ πυρὸς μέσου.
Ἀκάματον Ματθαῖον πῦρ δεκάτῃ κτάνεν ἕκτῃ.

Βιογραφία
Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λευίς. Ο πατέρας του λεγόταν Αλφαίος και ήταν από τη Γαλιλαία. Συνέχεια ανάγνωσης Αγιος Ματθαιος. Αποστολος και Ευαγγελιστης.