Ύψωμα, πρόσφορο και προσφορά στον ναό.

Τις προάλλες, ήρθε μια κυρία στην Εκκλησία και μου ‘δωσε ένα ωραίο σχεδόν αχνιστό πρόσφορο: “Πάρτο παπά μου” είπε “και βγάλε ένα ύψωμα να μου δώσεις όταν τελέψεις τη Λειτουργία”. Συνέχεια ανάγνωσης Ύψωμα, πρόσφορο και προσφορά στον ναό.

Αγιος Στυλιανος

Ημέρα εορτής: 26 Νοεμβρίου

Ο Βίος του Αγίου Στυλιανού

Ό Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας, μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ηταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Όσο μεγάλωνε, τόσο με την Χάριν του Θεού γινόταν κατοικητήριο του Ά­γιου Πνεύματος. Συνέχεια ανάγνωσης Αγιος Στυλιανος